8 เมษายน 2562 มณฑลทหารบกที่ 28 รณรงค์นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดขยะมลพิษ ลดโลกร้อน และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190408093235311

ที่บริเวณถนนคนเดิน อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยกำลังพล และพลทหารได้แต่งกายเป็นผีตาโขน นำถุงผ้าไปเดินแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเดินท่องเที่ยวบริเวณลานวัฒนธรรม และถนนคนเดิน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดขยะมลพิษ ลดโลกร้อน และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 28 จะทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว